Poziv za prijavu radova: Kritika političke ekonomije umjetnosti

Otvoren je poziv za prijavu radova koji će biti objavljeni u tematskom bloku “Kritika političke ekonomije umjetnosti” u časopisu o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi Život umjetnosti (104-2019). Natječaj je otvoren do 14. prosinca 2018. godine.

Odnos umjetnosti i kapitalističke robne proizvodnje je jedan od temeljnih problema marksistički orijentiranih teorija umjetnosti. Međutim, marksistička analiza umjetnosti uglavnom je izbjegavala da se ovim problemom bavi iz perspektive Marxove kritike političke ekonomije, tj. iz perspektive Marxovih zrelih radova, prije svega, Kapitala. Umesto analize koja bi se usredotočila na pitanja odnosa umjetničkog rada prema kapitalu i mjesta umjetničke proizvodnje unutar kapitalističkih proizvodnih odnosa, marksistička teorija umjetnosti je problemu umjetnosti pretežito pristupala putem filozofskih, socioloških, estetičkih i kulturoloških stajališta. Rezultat je bio filtriranje specifično Marxove teorijske problematike kroz ove ne-marksističke optike, gdje je izgubljena i sama specifičnost te problematike.

Cilj temata je razrada ovog ‘slijepog’ mjesta marksističke teorije s pretpostavkom da je potrebna temeljna kritika i reformulacija dosadašnje marksističke analize umjetnosti iz ugla Marxove političke ekonomije te da bez odgovora na neka od sljedećih pitanja marksistička teorija umjetnosti ne može biti izgrađena:

– Kako bi se mogao analizirati odnos umjetničkog rada i umjetničke proizvodnje u odnosu na konceptualni mehanizam Marxovog Kapitala (i okružujućih tekstova)?
– Mogu li koncepti viška vrijednosti, profita, profitne stope, kamate i rente biti primijenjeni za tumačenje umjetnosti?
– Kakav je odnos umjetničke proizvodnje i radne teorije vrijednosti?
– Kakvu vrstu proizvodnih odnosa podrazumijeva umjetnička proizvodnja? Je li umjetnički rad proizvodan ili neproizvodan rad?
– Kakav je odnos financijalizacije umjetnosti i kapitalističkih kriza?

(iz teksta poziva Nikole Dedića, gosjućeg urednika s Fakulteta muzičke umetnosti, Sveučilišta umjetnosti u Beogradu)

Zainteresirani autori i autorice sažetak znanstvenog priloga (do 600 riječi) s popisom osnovne literature i ključnim riječima te kratkom biografijom (do 300 riječi), trebaju poslati na adresu zivot-umjetnosti@ipu.hr.

Svi prijavljeni autori i autorice bit će do 21. prosinca 2018. obaviješteni o načelnom prihvaćanju prijedloga. Rok za predaju finalnog rukopisa je 15. veljače 2019. Svi prilozi bit će upućeni u postupak dvostruko slijepe recenzije.
Dodatna pitanja i informacije: zivot-umjetnosti@ipu.hr.

Prijave se zaprimaju do 14. prosinca 2018. godine. 

Povezano