Otvorene prijave za sudjelovanje na 8. artOmat-u

Otvoren je poziv za prijave na natječaj za sudjelovanje na 8. artOmat-u, koji će se održati od 17. do 23. prosinca 2018. godine u Domu hrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu.

artOmat je koncipiran 2010. godine kao platforma koja spaja, afirmira i prezentira suvremenu umjetničku i dizajnersku praksu u okviru sajamskog, edukativnog i izložbenog programa. Od samih početaka karakterizira ga jedinstven spoj spomenutih segmenata, koji na svojstven način, svaki zasebno, posjetiteljima otvaraju različita iskustva u području umjetnosti i dizajna.

Na sajamskom programu artOmat-a predstavljaju se kreativci koji djeluju unutar različitih polja vizualnih i primijenjenih umjetnosti, dizajna te umjetničkog obrta, a koji na suvremen i zanimljiv način stvaraju originalne radove te proizvode. Na jednom mjestu prezentirana je suvremena umjetnička i dizajnerska produkcija s ciljem poticanja njezinog razvoja, održavanja i promocije u kontekstu nezahvalne masovne proizvodnje i nasuprot konvencionalne tržišne ponude. Izložbeni program artOmat-a potiče participativne umjetničke projekte koje aktivno uključuju i angažiraju posjetitelje, dok kreativne radionice i javna predavanja potiču kreativno iskustvo, prenošenje znanja i vještina.
Pristigle prijave na natječaj za sudjelovanje na sajmu prolaze stručnu selekciju koja osigurava kvalitetu i ravnopravnu zastupljenost gore spomenutih područja. U sklopu sajamskog programa predstavljaju se nekonvencionalni, kvalitetno osmišljeni i realizirani, unikatni i originalni kao i lokalno specifične radovi te proizvodi nastale u malim serijama.

OPĆE ODREDNICE NATJEČAJA

  • Natječaj je otvoren za sve zainteresirane likovne i primijenjene umjetnike, dizajnere, manufakture, hobiste i druge aktere neovisno o njihovom profesionalnom statusu;
  • Prijavljuju se fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske i inozemstva koji na artOmat-u posluju sukladno zakonima RH;
  • Prijaviti se može jedna ili više osoba (maksimalno tri);
  • Prednost imaju proizvodi koji nastaju u ograničenim količinama i korespondiraju sa sajamskim načelima artOmat-a;
  • Poželjne su prijave radova i proizvoda koji do sada nisu predstavljeni javnosti;
  • U procesu selekcije, a ovisno o kategoriji, stručni žiri razmatra nekoliko od spomenuti kategorija: formalni, sadržajni i stilski aspekte radova te proizvoda; koncepcija; primjena i uporaba likovnih, dizajnerskih, obrtničkih, i/ili tradicijskih tehnika; razina produkcije; vizualna komunikacija; funkcionalnost i primjenjivost;  cjelina i kohezija radova te proizvoda; inventivnost; rijetkost radova te proizvoda; analogija sa suvremenim trendovima (npr. održivost, ponovna upotreba, upcycling…).

Participacija za sudjelovanje iznosi1.200,00 kuna(uključen PDV 25%) te predstavlja način sufinanciranja troškova realizacije artOmata.

Natječaj je otvoren do 11. studenog 2018. (23:59)

Obavijest o rezultatima poslat će se svim prijaviteljima putem e-maila s kojeg je pristigla prijava najkasnije 18. studenog 2018. Ugovor s HDLU se treba potpisati najkasnije 7. prosinca 2018. kada je i rok za uplatu participacije.

Za sva dodatna pitanja obratite se e-mailom na: artomat.hdlu@gmail.com

Više informacija o natječaju pronađite ovdje.


Povezano