Otvoren poziv za prijavu projekata na Pitching Forum Vox Feminae Festivala

U sklopu 16. Vox Feminae Festivala otvoren je natječaj za prijavu filmskih projekata na drugo izdanje festivalskog Pitching Foruma. Pitching Forum posvećen je financijskoj podršci studentskih i amaterskih kratkometražnih filmskih projekata svih rodova i žanrova, koji se bave temama rodne ravnopravnosti i društvene pravednosti. Prijave se zaprimaju do 15. svibnja 2022. godine.

Pitching Forum će se održati online putem platform Zoom tijekom 16. Vox Feminae festival,  23. svibnja 2022.

Sedam izabranih finalistkinja/a predstavit će svoje projekte tijekom kratke prezentacije članovima/cama forumske komisije. Forumska komisija će nakon svih prezentacija donijeti odluku o pobjedničkom projektu koji će osvojiti glavnu nagradu u iznosu od 5,000.00 kn.

Tko se može prijaviti:

Prijaviti se mogu amaterski i studentski kratkometražni filmovi svih žanrova, u različitim fazama razvoja i produkcije, iz zemalja Balkanske regije (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Albanija, Bugarska i Rumunjska) koji se bave temama rodne ravnopravnosti i društvene pravednosti. 

Za prijavu je potrebno putem e-maila dostaviti:

  • Kratki sinopsis (do 500 znakova) 
  • Redateljsku koncepciju (do 1500 znakova)
  • Plan razvoja projekta (do 1500 znakova)
  • Scenarij (ako postoji) 
  • Životopis autora/ice i popis autorskog tima (do 1500 znakova) 
  • Ako je projekt u fazi produkcije potrebno je priložiti i vizualne materijale – fotografije, kratke isječke ili trailer (do 4 stranice PDF dokumenta)
  • Projekti koji nisu u fazi produkcije moraju dostaviti Moodboard (do 4 stranice PDF dokumenta)

Prijave za sudjelovanje na Pitching forumu zaprimaju se putem e-mail adrese festival@voxfeminae.net najkasnije do 15. svibnja 2022. godine.

***ENGLISH***

The second edition of Vox Feminae Pitching Forum will be held in May 2022., as part of 16. Vox Feminae Festival. Pitching Forum is dedicated to the development and financial support of amateur and student short film projects of all genres dealing with the topics of gender equality and social justice. Applications are accepted until May 15th, 2023.

Pitching Forum will be held online via Zoom platform on 23rd of May 2022.

Seven selected finalists will present their projects to members of the forum commissions during short presentations. After all presentations, the forum commission will make a decision about the winning project that will win the main prize in the amount of $690,00.

Who can apply:

Amateur and student short film projects of all genres, in different stages of development and production, from the countries of the Balkan region (Croatia, Slovenia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Northern Macedonia, Kosovo, Albania, Bulgaria and Romania) dealing with topics of gender equality and social justice.

To apply, it is necessary to send following information via e-mail:

• Short synopsis (up to 500 characters)
• Director’s concept (up to 1500 characters)
• Project development plan (up to 1500 characters)
• Scenario (if there is one)
• Curriculum vitae of the author and list of the author’s team (up to 1500 characters)
• If the project is in the production phase, it is necessary to attach visual materials – photos, short clips or trailer (up to 4 pages of PDF document)
• Non-production projects must submit a Moodboard (up to 4 pages of PDF document)

Applications must be send to the e-mail address festival@voxfeminae.net by the 15th of May, 2022.


Povezano