Znanost je ženskog roda – izložba

Udruga PaRiter poziva vas na otvorenje izložbe Znanost je ženskog roda koja će se održati 29. travnja 2015. u 13 sati, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Znanost i tehnologija, često neopravdano, doživljavaju se muškim područjem te zato ova izložba želi predstaviti žene koje su odigrale važnu ulogu u znanosti, kako u bližoj, tako i u daljoj povijesti. Izložba sadrži 19 portreta, koje je za ovu priliku izradilo 12 autora/ica s područja Rijeke, Zagreba, Krka, Opatije i Istre. Portretirane žene su iz područja fizike, kemije, botanike, genetike, astronomije, raketne znanosti, komunikacijske tehnologije…

Ova izložba dio je šireg programa, kojim Udruga PaRiter, kroz različite aktivnosti, želi upoznati javnost s iznimnim ženskim ličnostima i njihovim postignućima, koja su u javnosti često zanemarena ili nedovoljno prepoznata. Iz tog razloga, Udruga PaRiter je povodom Međunarodnog dana žena, zajedno sa SOS telefonom – grad Rijeka i udrugom Druga Rijeka, organizirala aktivističku akciju u kojoj su nazivi riječkih ulica prelijepljeni novim, ženskim imenima. Cilj akcije bio je upozoriti javnost na uvriježeno neprepoznavanje istaknutih ženskih ličnosti u dodjeljivanju imena ulicama, parkovima, trgovima te javnim ustanovama. Neke od tih žena detaljnije će se predstaviti javnosti upravo kroz ovu izložbu portreta.

Autori/ce portreta su sami/e birali/e tehniku portretiranja prema zadanoj fotografiji. Bez ikakve novčane naknade izradili/e su portrete koji u sebi nose njihov jedinstveni kreativni potpis i umjetnički izraz. Izložba na taj način spaja umjetnost s informiranjem i edukacijom studenata i šire javnosti.

Autori/ce portreta: Anja Ferenčić, Antonia Radošević, Jadranka Lacković, Karin Bogdanić, Lea Županović, Marin Nižić, Nika Krajnović, Nives Žarković, Sara Pečanić, Tamara Travaš, Tina Baisjol i Višnja Laginja.


Povezano