Umjetnice i muzeji: prema novom muzeju umjetnica u Zagrebu

Međunarodni skup Umjetnice i muzeji: prema novom muzeju umjetnica u Zagrebu okuplja istaknute teoretičarke, istraživačice, kustosice i muzejske djelatnice u namjeri da se ispitaju različite koncepcije, strategije i prakse ženskih i rodnih muzeja, s osobitim fokusom na muzeje umjetnica. Izlaganja će pružiti uvid u povijest i kontekst nastanka ženskih i rodnih muzeja, njihove vizije i misije, strateške ciljeve i recepciju, kao i u suradnje i umrežavanja koje su realizirali na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Uz obuhvatnije razumijevanje položaja te uloge ženskih i rodnih muzeja, cilj je skupa potaknuti i podržati suradnju i razmjenu između različitih institucija, praktičara/ki i istraživača/ica.

Na skupu izlažu: Elke Krasny (Akademija likovnih umjetnosti u Beču, Austrija), Meral Akkent (Muzej roda, Istanbul, Turska), Gaby Franger (Muzej ženskih kultura, Fürth, Njemačka), Darlene Clover (Sveučilište u Viktoriji, Kanada), Bettina Bab (Ženski muzej, Bonn, Njemačka), Harriet Loffler, (Zbirka umjetnica na Koledžu Murray Edward, Cambridge, Velika Britanija).

Broj sudionica/ka na skupu je ograničen. Molimo da Vaš dolazak potvrdite najkasnije do 25. ožujka (do 12 sati), na e-mail adresu: lrajcic@mgz.hr.


Povezano