Promocija knjige Lise Vogel “Umjetnost, feminizam, klasa”

U ponedjeljak, 29.1.2024. u 19h BLOK vas poziva na promociju petog izdanja u biblioteci Tendencija, izbora tekstova marksističke feministkinje Lise Vogel okupljenih pod naslovom Umjetnost, feminizam, klasa. Knjigu će besplatno moći preuzeti svi zainteresirani.

Na promociji će govoriti: Andreja Gregorina (suradnica BLOK-a), dr. sc. Ljiljana Kolešnik (Institut za povijest umjetnosti) i Vesna Vuković, prevoditeljica i urednica izdanja (BLOK).

“Akademski i politički put Lise Vogel (1938.–), marksističke feministkinje, feminističke sociologinje i povjesničarke umjetnosti, aktivistkinje, izniman je primjer susreta biografije i povijesti. Njezin istraživački rad oblikovali su i vodili politički događaji, a iskustva na terenu bila su presudna za širok teorijski zahvat u pitanje podčinjavanja u kapitalističkom društvu. S druge strane, historijske su se promjene snažno odrazile na recepciju njezina rada; gotovo da bismo iz nje mogli iščitati putanju feminističkog i marksističkog teorijskog razvoja od 1970-ih do danas.

Njezini su doprinosi marksističkom i socijalističkom feminizmu ogromni, mada nisu uvijek bili dovoljno prepoznati i priznati. Ne samo da je odgovorila na debate o produktivnosti kućanskoga rada i na pitanje proizvodi li on višak vrijednosti već je i uvidom da se „radna snaga ne proizvodi kapitalistički (…), nego u radničkoj obitelji utemeljenoj na rodbinstvu” u analizi obitelji otvorila pitanje njezina strukturnog odnosa s reprodukcijom kapitala. Odmaknuvši se od transhistorijskog koncepta patrijarhata koji se fokusira na internu strukturu obitelji, žensku je podčinjenost analizirala kroz marksistički koncept društvene reprodukcije.

Njezini doprinosi povijesti umjetnosti okupljeni u ovoj knjizi predstavljaju izdvojenu pojavu u okviru feminističke intervencije u disciplinu i drugovalnog, kulturnog feminizma, koji je forsirao politiku razlike tražeći specifične ženske kvalitete, često upravo u sferi umjetnosti. Nasuprot tome Vogel zauzima materijalističku poziciju i u svojim analizama naglasak stavlja na instituciju visoke umjetnosti te na njezinu ideološku izdvojenost i socijalnu izolaciju.” (iz predgovora)


Povezano