Predavanje Jelene Petrović: Politika ljubavi i borbe

Žena danas, naslovnica časopisa br. 15. god. 1938.

Predavanje Jelene Petrović pod naslovom “Politika ljubavi i borbe” održalo se u Centru za ženske studije, Dolac 8, u srijedu, 26.6.2019. u 19h. Politika ljubavi i borbe podnaslov je knjige Jelene Petrović “Žensko autorstvo u međuratnoj Jugoslaviji” koja je 2019. godine objavljena u izdanju prestižne nakladničke kuće Palgrave Macmillan.

O predavanju sama autorica kaže sljedeće:

“Društveno i političko shvaćanje ljubavi osnova su svake emancipacije koja se hvata u koštac sa patrijarhatom i kapitalizmom, naročito kada je riječ o braku, porodici, zatim ženskom tijelu, radu i javnom životu. Drugim riječima, društvena reprodukcija i materijalni uvjeti svakodnevnice u svim svojim političkim, ekonomskim, kognitivnim, psihološkim i drugim pojavnim oblicima govore o tome da je ljubav u suštini feminističko pitanje. Jugoslovenske autorice iz međuratnog perioda (poput Marije Kokalj-Željeznove, Milke Žicine, Julke Hlapec Đorđević, Fedy Martinčić, Ljudmile Pivko i dr.) pokazale su koliko su politike afekta, društvenih imaginacija i emancipacijskih borbi bile važne ne samo za angažirano žensko autorstvo dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća, već i za radikalnu promjenu društvene svakodnevice. Ženska borba protiv ustaljenih odnosa moći i depolitiziranih emocija, pokrenula je još tada niz pitanja čiji su odgovori vodili ka kasnijoj revolucionarnoj promjeni društva naročito po pitanju položaja žena. Kroz predavanje o ženskom autorstvu u Jugoslaviji između dva svjetska rata predstavit će se manje poznati, a ipak jako važni primjeri politike ljubavi i borbe koja se paralelno gradila na svim frontovima od kuće do posla.”

Predavanje Jelene Petrović dio je programa Retropolis koji provodi Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII) uz podršku Ureda za kulturu Grada Zagreba i Zaklade Kultura nova. Rad UIII-a institucionalno podržava Zaklada Kultura nova.

Predavanje je organizirano u suradnji s Centrom za ženske studije i umjetnicom Barbarom Blasin.


Povezano