Predavanje Darije Alujević o Mili Wod, prvoj hrvatskoj kiparici

Kiparica Mila Wod, punim imenom Ludmila Wodsedalek (Budimpešta, 18. 9. 1888. – Zagreb, 18. 10. 1968.) pripadala je prvoj, pionirskoj generaciji studenata kiparstva upisanih 1907. godine na Privremenu višu školu za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu, preteču današnje Akademije likovnih umjetnosti. Bila je prva od malobrojnih kiparica koja je studij kiparstva pod mentorstvom Rudolfa Valdeca i Roberta Frangeša Mihanovića 1911. s uspjehom i završila i time postala prva hrvatska školovana kiparica.

Osim toga, u hrvatsku povijest umjetnosti upisala se kao prva kiparica autorica javnog spomenika, jednog od prvih spomenika Stjepanu Radiću uopće, izrađenog 1929. godine za Petrinju. Kiparstvom se uz pedagoški rad bavila od rane mladosti do smrti.

Predavanje će donijeti uvid u život i djelo kojem je posvećena i novoobjavljena knjiga istoimenog naslova Mila Wod – prva hrvatska kiparica u izdanju Ogranka Matice hrvatske u Petrinji.

Darija Alujević zaposlena je kao stručna savjetnica u Arhivu za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Rođena je u Zagrebu gdje je 1999. završila studij povijesti umjetnosti i talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je 2020. i doktorirala s temom Život i djelo kiparice Mile Wod. Glavno područje interesa joj je hrvatska umjetnost kraja 19. i prve polovine 20. stoljeća, osobito skulptura te opusi i djelovanje likovnih umjetnica. Autorica je te koautorica više izložbenih projekata te znanstvenih i stručnih radova.


Povezano