“Polet žena” u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine

Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena i Historijski muzej Bosne i Hercegovine pozivaju na izložbu “Polet žena. Antifašistički front žena iz fundusa Historijskog muzeja BiH i Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA, koja se otvara 13.12.2019 u 19h u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Prije 77 godina, 06. decembra 1942. godine na 1. Zemaljskoj konferenciji u Bosanskom Petrovcu, osnovan je Antifašistički front žena Jugoslavije (u nastavku AFŽ). Sve do 1953.godine, kada je organizacija ugašena, AFŽ je igrao važnu društveno-političku ulogu, a i danas se često predstavlja kao najsvjetlija epizoda ženske emancipacije na ovim prostorima.

U okrilju Crvene već skoro deceniju traje istraživačko-dokumentaristički i umjetnički program “Šta je nama naša borba dala?“. Projekat je započeo u Historijskom Muzeju (u nastavku Muzej), gdje smo se po prvi puta susrele sa građom vezanom za Antifašistički front žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Od tada je, iz različitih izvora i uz svestranu podršku brojnih pojedinaca i institucija (Arhiva Bosne i Hercegovine, Historijskog Arhiva Sarajeva, Arhiva Hercegovačko-neretvanskog Kantona, Muzeja AVNOJ-a u Jajcu itd.) prikupljena i digitalizirana obimna građa povezana sa djelovanjem i razvojem organizacije.

Istovremeno smo iz feminističke, istorijske, kritičke i umjetničke perspektive poduzeli multidisciplinarno ispitivanje građe, proizvevši usput zbornik radova, niz izložbi i umjetničkih radova, te veliku digitalnu arhivu koja je dostupna na Internetu kao Online Arhiv antifašističke borbe žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Danas se, zahvaljujući projektu “The Living Museum“, ponovno nalazimo u Muzeju i otkrivamo ono što je decenijama bilo zanemarivano.

Istraživanje arhive AFŽ-a i koncept izložbe: Andreja Dugandžić
Dizajn izložbe: Lala Raščić

Više o izložbi pronađite ovdje.


Povezano