Otvoreni studio GMK: Mia Štark & Jasna Jasna Žmak

Završni događaj Otvorenog studija u GMK-u održat će se u utorak, 8. kolovoza u 19h, kada ćete moći saznati više o fascinantnom prepletu umjetnosti, tehnologije i svakodnevnog života.

Ove je godine Otvoreni studio u svojoj ljetnoj inačici predstavio multidisciplinarnu umjetnicu Miu Štark u suradnji s dramaturginjom Jasnom Jasnom Žmak. Mia i Jasna testirale su granice komunikacije i interakcije s AI tehnologijom te je korišten ChatGPT kao alat za razmišljanje i promišljanje svakodnevnih fenomena.

Rad pod nazivom “Kako biti više čovjek” bavio se temama poput apsurda našeg svakodnevnog života, kompleksnosti odnosa – kako međuljudskih, tako i onih između čovjeka i društva, medija ili prirode. Postavljena su pitanja o (ne)prirodnosti komunikacije, svijesti o ograničenjima te o stalno prisutnoj neutralnosti koja suštinski postaje oksimoronska. Završni event donosi kulminaciju ovog višetjednog procesa, pružajući priliku da se uroni u njihova otkrića i uvide.

O projektu:

Pod utjecajem vlastite fascinacije za upute, svakodnevicu i apsurde unutar ljudskog života, multidisciplinarna umjetnica Mia Štark koristi Otvoreni studio kao platformu za ispitivanje i testiranje AI sustava u kontekstu komunikacije, a poseban fokus stavljen je na teme odnosa, bilo da su to međuljudski odnosi ili oni između čovjeka i društva, medija ili prirode, te na razgovor s ChatGPT-jem na temu “što čini čovjeka čovjekom”. Primjećuje se kako je priroda ChatGPT-ovog generiranja posebno intrigantna – njegova neprekidna potreba za naglašavanjem vlastite neljudskosti, ali i sposobnost za artikuliranje raznih tema. Štark posebno istražuje njegovu pretjeranu pristojnost, nekonzistentnost odgovora koja često dovodi do lingvističkih grešaka ili paradoksa. Jednako tako javlja se i neprestana repetitivnost u odgovorima, pretvaranje razgovornih tema u “five easy steps”, odgovori koji su poput ispraznih “self-help” knjiga, koji postaju sami sebi svrhom…

U suradnji s dramaturginjom Jasnom J. Žmak, za vrijeme trajanja rezidencije umjetnica je sastavila tekst temeljen na opažanjima tijekom komunikacije s ChatGPT satirično se osvrčući na (ne)prirodnost komunikacije, svjesnost ograničenja, a potom i apsurdno usitnjavanje i repeticiju odgovora te stalno prisutnu neutralnost koja suštinski postaje oksimoronska.


Povezano