Gongova Škola demokracije

Gong poziva aktiviste i aktivistkinje, mlade političare i političarke, lidere i liderice društvenih promjena da se prijave na prvu Gongovu Školu demokracije koja će se u Tuheljskim toplicama održati od 15. do 17. rujna 2023.

Sudjeluj u brojnim raspravama koje su ključne za poznavanje političkog poretka u kojem živimo, ali i raspravama o stvarnim koracima za promjenu na bolje – kako do boljih institucija, manje korupcije, više angažmana i participacije? 

Program Škole čine tri modula: 

  • DEMOKRATSKO ZNANJE I SUDJELOVANJE
  • DEMOKRATSKI PROCESI I INSTITUCIJE OD LOKALNE DO EU RAZINE 
  • ŠTETNOST KORUPCIJE I VAŽNOST BORBE PROTIV KORUPCIJE

Spomenuti moduli satkani su od predavanja, radioničkih zadataka i diskusija na teme političke kulture,  građanske participacije, izgradnje i očuvanja nezavisnih demokratskih institucija, političkih ponašanja, patologija i kriza demokratskog političkog poretka, (anti)korupcije i mnogih drugih. 

Sudjelovanje je za sudionike_ice besplatno budući da se škola organizira uz podršku CERV programa Europske unije. Smještaj i prehrana bit će organizirani od strane Gonga, dok je put u osobnoj organizaciji svakog polaznika_ce s naknadnom refundacijom nastalog putnog troška.

Prijaviti se možeš ovdje do 31. srpnja 2023.

Detaljnije informacije pronađi na službenoj stranici Gonga!


Povezano