Andrea Resner: Konstelacija duha

U četvrtak, 5. rujna u 20 sati u Galeriji umjetnina Split otvara se izložba “Konstelacija duha” umjetnice Andree Resner, a kustosica je Marija Stipišić Vuković.

Suradnjom sa splitskom umjetnicom Andreom Resner, Galerija umjetnina nastavlja sudjelovanje na međunarodnom višegodišnjem projektu GARDENING OF SOUL koji je osmišljen oko umjetničkih interpretacija fenomena vrta i vrtlarenja shvaćenog u širem socijalnom, ekonomskom, ekološkom i kulturnom kontekstu.

Prema Hrvatskoj enciklopediji, konstelacija je u prenesenom značenju, raspored, razmještaj; stjecaj okolnosti, prilika; položaj, situacija. Prema riječima same autorice, konstelacija je zatvoreni (ponekad otvoreni) sustav u kojem su svi elementi u međuodnosu. Tek kada su svi elementi unutar konstelacije uključeni i vitalni i cjelina postaje zdrava i vitalna. Razumijevajući prirodu i nebo iznad nas posvuda je moguće uočiti konstelacije, tj. viši red koji izvire iz kaosa.

Andreina konstelacija duha praksa je prenošenja drevnog znanja naših predaka u novi kontekst. Koristeći medije crteža, instalacije i videa, autorica donosi sveprisutne simbole prirodnog svijeta, koje postavlja u međuodnos te na taj način oživotvoruje novu vitalnu konstelaciju koja služi kao pozivnica za ulazak u novu priču.

Multimedijalna instalacija Andree Resner nakon Galerije umjetnina u prosincu će ove godine biti predstavljena na velikoj međunarodnoj izložbi na Umjetničkoj akademiji u Usti nad Labem u Češkoj, koja je nositelj ovog međunarodnog projekta.

Andrea Resner rođena je u Splitu 1987. godine. Diplomirala je na Likovnoj akademiji u Zagrebu 2012. godine, Nastavnički odsjek – Grafika te na Umjetničkoj akademiji u Splitu 2019., Odsjek za film i video. Djeluje na područjima crteža, animacije, filma, prostorne instalacije i poezije. Kroz različite medije istražuje poetiku i estetiku mitološkog i arhetipskog jezika kojim komuniciraju svijet prirode i duhovni aspekti stvarnosti.


Povezano