LOVING IN BETWEEN

r. Jyoti Mistry
Austrija i Južnoafrička Republika / 2023. / dokumentarno-eksperimentalni animirani / 19′
Jezik: engleski / engleski titl

Između rođenja i smrti živimo i volimo. Politička pravila, vjerski poredak, društvene norme i kulturni tabui kontroliraju koga volimo i kako volimo. Pravo na ljubav je regulirano načinom na koji živimo. Ali erotika ima moć emancipacije. Uz izgovorenu riječ i arhivske izvore, ljubav je oslobođena kategorija u queer izričaju i slavljenju erosa kao moći da promijenimo svoje stavove prema životu i da dopustimo drugima da žive svoje bez osuđivanja i predrasuda.


Povezano