Pobunjene čitateljke: Ima li nam broja? | WoW program

U svibnju 2019. Pobunjene kritičarke su objavile Monitoring književne kritike u kojem su iznijele podatke zastupljenosti kritika i prikaza knjiga koje su napisale književnice u medijima, časopisima, portalima, u pet zemalja nekadašnje jugoslovenske regije: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija i Srbija. 

Prvi put je napravljeno ovako široko istraživanje književne scene. I brojevi su potvrdili početnu pretpostavku – o djelima književnica piše se manje nego što one zaslužuju i manje nego što bi trebalo. A ni književna kritika nije se pokazala kao razvijen i zastupljen žanr.

Godinu dana kasnije Pobunjene čitateljke podatke dopunjuju rodnom analizom šireg književnog života. Pitamo se kome se dodjeljuju nagrade, tko govori na tribinskim programima, tko dobiva rezidencije i stipendije. Kolika je zaista produkcija književnica, a koliko su one srazmjerno zastupljene prema sve većem opsegu, utjecaju i originalnosti na književnoj sceni.

Što nam govore ti konkretni brojevi, a što je iza brojeva? Što su uzroci i dalje primjetne sistemske rodne nejednakosti u ovom polju. S druge strane, feminističkih inicijativa je sve više i više, kritičarke, producentice, prevoditeljice, urednice, književnice su sve aktivnije i vidljivije. Kako brojke preokrenuti u našu korist?

U online razgovoru putem Zoom webinara, u četvrtak 7. svibnja od 18h sudjeluju: Julija Ovsec, Maja Abadžija, Frosina Kruškarovska, Dara Šljukić, Nađa Bobičić te Antonela Marušić kao uvodničarka i moderatorica.

Raspravu pratite na ovom linku: https://zoom.us/j/94375540779


Kroz dva projekta koja su zajednički realizirale: zbornik Rat iz dečije perspektive (2018.) i Monitoring književne kritike (2019.) grupa književnih kritičarki iz regije povezuje se i solidarno nastupa s eksplicitno feminističkih i antinacionalističkih pozicija.

Pobunjene čitateljke su organizirane i s udruženjima lokalno u Beogradu, Skoplju, Sarajevu, sa suradnicama iz Zagreba, Podgorice i Ljubljane. Povezane su u mrežu na regionalnom nivou s ciljem da, suradnjom i solidarnošću, razviju angažirana feministička i antinacionalistička čitanja.

Osim ova dva projekta Pobunjene su surađivale i u okviru projekta stručnog usavršavanja kritičarki/a ‘Književna kritika u medijima’, suorganizirale su ciklus tribina o feminističkim čitanjima SF-a na Festivalu fantastične književnosti, a od 2019. bave se književnošću za djecu i mlade u okviru portala Mini bookvica. Sarajevska grupa od početka godine u suradnji s časopisom Bona organizuje radionice ‘Glasne i jasne’.


Julija Ovsec (1993.) je diplomirala komparativnu književnost i književnu teoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Na Karlovem univerzitetu u Pragu piše doktorsku disertaciju na temu Slovenačkih spisateljica 1. i 2. svjetskog rata. U 2018. godini pridružila se međunarodnoj književno-kritičkoj grupi Pobunjene čitateljke. Trenutno predaje na Fakultetu umetnosti, Karlovog univerziteta u Pragu.

Maja Abadžija (1990.) je književna i filmska kritičarka i novinarka iz Breze kod Sarajeva, zaposlena u kulturnoj redakciji dnevnog lista Oslobođenje. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH i bosanski/hrvatski/srpski jezik, te Ruski jezik i književnost. Sudjelovala u radu redakcije časopisa SIC, gdje je objavljivala književnu kritiku i esejistiku, potom i u zbornicima Alternativna književna tumačenja, te Feministička i queer čitanja popularne kulture. Uređivala je priručnik za nastavu književnosti Riječ i smisao. Prethodno radila u NVO Centar za politike i upravljanje, gdje je kao istraživačica objavila izvještaj/policy paper o inicijalnim kompetencijama nastavnika na Univerzitetu u Sarajevu. Istražuje književnost, naročito znanstvenu fantastiku i distopiju, zanima se za postjugoslavensku žensku književnost, ali i žensko književno naslijeđe, te književnost u nastavi, kontinuirano izoštrava feministički ugao čitanja (i gledanja).

Frosina Kruškarovska (Skopјe, 1992.), književnica, diplomirala je na Odjelu za menadžment na Ekonomskom fakultetu u Skoplju 2014. godine, a potom na katedri za opću i komparativnu književnost na Filološkom fakultetu u Skoplju, 2018. Urednica je publikacije Templum i na portalu za kulturu Okno. Članica je redakcije časopisa Margina (br. 91-92), a od 2019. dio je uredništva male fikcije ‘Druga prikazna’. Objavljuje književne i filmske kritike i radi na kulturnim projektima.

Dara Šljukić (Prijepolje, 1993.) završila je osnovne studije i master studije na Katedri za općtu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Trenutno je studentica master programa rodnih studija na Centralnoeuropskom sveučilištu u Budimpešti i Beču. Zanimaju je suvremena ženska književnost i postkolonijalna i feministička književna teorija. Dio je grupe ’Pobunjene čitateljke’ od 2016. godine, u okviru koje piše i objavljuje književnu kritiku na portalima Bukvica i Mini Bukvica. S kolegicama iz Srbije i regije surađivala je na projektu Monitoringa književne kritike (2018.) i u pisanju i objavljivanju knjige eseja Rat iz dečje perspektive (2018.). Objavila je radove u časopisu Reč, Genero i Knjiženstvo.

Nađa Bobičić književna je kritičarka i socijalistička feministkinja. Osnovne i master studije završila je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Potom je završila master studije kulture i roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kome trenutno radi doktorsku dizertaciju. Od 2012. godine redovito objavljuje književnu kritiku na više književnih portala i medija u regiji (najčešće na Booksa.hr i Politikinom kulturnom dodatku). Sudjelovala je u međunarodnoj edukaciji mladih kritičara Criticize This! i dobila nagradu za najbolju regionalnu mladu književnu kritičarku 2013. Od 2014. s grupom ‘Pobunjene čitateljke’ uređuje portal za književnu kritiku Bookvica.net u okviru kojeg je 2018. uredila zbornik Rat iz dečje perspektive i koordinirala projektom Monitoring književne kritike. U Domu kulture Studentski grad od 2016/17. vodi Radionicu kreativnog čitanja i kritičkog pisanja. Autorica je priručnika za kreativno čitanje i kritičko pitanje Kritikuj!


Aktivnost se održava u sklopu projekta WoW: Women on Women, kojeg sufinanciraju Kreativna Europa i Zaklada Kultura Nova.

Povezano