Lidija Vasiljević i Ana Blaževa: Od melankolije do pobune – emocionalno mapiranje ljevice i feminizma

Nastanak publikacije Od melanholije do pobune (urednica Ksenija FORCA) inspiriran je istoimenom tribinom, održanoj u društvenom centru u listopadu 2017. godine, na kojoj su gošće (autorice publikacije Ana BLAŽEVA i Lidija VASILJEVIĆ), govorile o odnosu ljevice i feminizma prema problemima mentalnog zdravlja, koristeći svoje iskustvo kako u znanstvenom radu, tako i u psihoterapijskoj praksi. Objavljivanje ovih tekstova motivirano je i time što je tema mentalnog zdravlja nedovoljno istražena, kao i nedovoljno tematizirana u političkim raspravama. Diskusije od javnog značaja najčešće ne uključuju promišljanja o politikama mentalnog zdravlja, dok su istovremeno nevidljivi i pokušaji da se unutar emancipatorskih socijalnih pokreta i organizacija uzroci problema s mentalnim zdravljem razumiju u ključu društvenih okolnosti u kojima smo socijalizirani. Namjera je autorica doprinijeti upravo tim diskusijama koje uključuju cjelokupan ekonomski i društveni kontekst zajednice. Dodatno, rješenja izazova vezanih za mentalno zdravlje ne ostavljaju na pojedinkama, već mobiliziraju ili traže da se mobiliziraju relevantne institucijei sistemi podrške koji bi omogućili drugačije i kvalitetne živote pojedinaca/ki.

Autorice publikacije su željele temu mentalnog zdravlja prije svega promišljati kroz feminističke i lijeve perspective te otvoriti pitanja i moguće intersekcije ali i prakse ove teme u domenu političkog. Na Vox Feminae Festivalu će govoriti o rodnoj diskriminaciji i represiji, problemu klase u okvirima dijagnostike i psihoterapije, socijalnim pravima, otežanom pristupu resursima kao faktorima povećanja narušenog mentalnog zdravlja. Također će govoriti i o antidiskriminativnim pristupima u psihoterapiji koji nude različite strategije, mjere i tehnike, čijom se primjenom sprječavaju i ublažavaju diskriminativni procesi u okvirima mentalnog zdravlja. Bavit će se i načinima kojima se emocije percipiraju i izražavaju na samoj ljevici, njihovim mapiranjem i značenjima koja im se pripisuju.

S obzirom na to da su autorice publikacije obje psihoterapeutkinje čiji su modaliteti vezani za akcijske tehnike i rad s grupom, dio predstavljanja bit će radioničarskog tipa.


Povezano