Teorija vs. praksa blok 3/3

Ilustracija, dizajn, teorija i društvena praksa – Eva Jus i Ana Baraga (Slovenija)

Magazin za kulturu, žensku i feminističku umjetnost WOOMAN – Sanja Solunac i Aleksandra Ninković (Srbija)

Her Noise – Rodna neravnoteža u povijesti eksperimentalne glazbe i zvučnih praksi – Lina Džuverović (UK)

Žene sa Interneta (Srbija)

Rodna nejednakost na glazbenim festivalima – Kristina Wicksell, Amanda Lindholm (Švedska)

Mlade žene na alternativnoj glazbenoj sceni – Femix Tatjana Nikolić i Aleksandar Gubaš (Srbija)


Povezano