Objavljeno

Tri dekade britanskog anti-aparthejd pokreta dostupne online

Aktivistički materijali britanskog anti-aparthejd pokreta (AAM) koji se fokusirao na politiku i ljudska prava u Južnoafričkoj Republici, u periodu od 1959. godine do 1994. godine, digitalizirani su i javnosti dostupni putem internetske stranice Prema slobodi.

Objavljeni materijali uključuju dokumente, plakate, fotografije, snimke koncerata i demonstracija, te intervjue s više od 50 aktivista koji su sudjelovali u pokretu.

Dostupnost aktivističkih materijala, kao i u slučaju bruklinskog Interference Archive, može poslužiti kao inspiracija suvremenim grupama, kojima pruža priliku da procjene utjecaj ovakvih organizacija na širu politiku i omogućuje da razmotre kontroverzne aspekte aktivizma. Primjerice, AAM je kritiziran zato što ne posvećuje dovoljno energije rasnoj problematici u matičnoj zemlji.

AAM s djelovanjem prestaje nakon prvih demokratskih izbora u Južnoj Africi, ali nastavlja djelovati kao ACTSA, koja se i dalje bavi problematikom ljudskih prava u južnoj Africi. Hyperallergic…


Povezano