Objavljeno

Mobilna aplikacija iz kreativne radionice Mirande July

Svestrana Miranda July upustila se u novi projekt, kreirala je besplatnu mobilnu aplikaciju koja poruku ne isporučuje osobi kojoj je namijenjena, već najbližem/oj korisniku/ci aplikacije u njegovoj/zinoj blizini, koji/a ciklus završava usmenom isporukom sadržaja poruke.

“Slanje poruka je ofucano. Pozivi su čudni. Email je zastario. Idući put iskušaj … Somebody“, poručuje kreatorica.

Radi se o dalekosežnom umjetničkom projektu koji kombinira ljudsko djelovanje i tehnologiju, te izokreće našu ljubav prema avatarima i svaku vezu pretvara u odnos između troje ljudi. To je antiteza utilitarne učinkovitosti koju nam obećava tehnologija i aplikacija koja nas čini nervoznima i svjesnima ljudi oko nas.

Somebody je lansiran na Venecijanskom filmskom festivalu s pratećim kratkim filmom koji slikovito demonstrira korištenje aplikacije, no da bi funkcionirao na željeni način potrebna mu je kritična masa korisnika/ica.

Službeni hotspotovi se za sada nalaze u New Yorku, San Franciscu, Minneapolisu i Mexico City, a svi su pozvani da svoje sveučilište ili radno mjesto učine hotspotom.

Osim što kao korisnik/ica poruku možete isporučiti putem posrednika, možete i pretraživati ‘lebdeće poruke’ koje još uvijek nisu isporučene, te postati posrednikom.


Povezano