Objavljeno

Kuran zagovara žensku ravnopravnost, ali je muškarci negiraju

Jahanara jedna je od prvih žena koja je u Maharashtri u Indiji položila tečaj kako bi postala kazi – sutkinja za sklapanje braka. Tim je potezom odlučila iskoristiti svoje znanje o Kuranu kako bi drugim ženama pomogla u borbi protiv muške dominacije.

Kao i mnogobrojne žene u Indiji, Jahanara je dugi niz godina trpjela fizičko i psihičko zlostavljanje svog muža, sve dok napokon nije odlučila napustiti obiteljski dom i četvero djece. Nakon razvoda tražila je sve načine kako bi pronašla mir. Njen muž zabranio joj je pravo da posjećuje djecu iako su živjeli u istom gradu, Jaipuru. On nije plaćao alimentaciju, a odbio joj je vratiti i 15 grama zlata koje je bio obvezan platiti u slučaju razvoda te joj je oduzeo pravo na njen udio u bračnoj kući.

U potrazi za pravdom, 45-godišnja Jahanara posjetila je lokalnog islamskog suca (kazi) koji presuđuje prema kuranskim principima o braku, poligamiji, rastavi, nepovratnom razvodu (triple talaq) i skrbništvu. Prema tradiciji, muškarci poziciju kazia nasljeđuju od oca.

Jahanara se, kao i mnoge druge žene prije nje razočarala, jer je shvatila da joj ni suci ni učenjaci (ulemas) ne mogu pomoći i savjetovati je u ostvarivanju prava.

“Da li je to moj status, kao žene, u Kuranu? Da li je to ‘pravda’ koji mi daje Kuran?”, upitala je Jaharana učenjake čiji je odgovor bio potvrdan.

Odlučila se tome suprotstaviti te je upisala je tečaj kako bi postala kazi, a time ujedno i jedna od prvih ženskih sutkinja, tj. ženski kazi u Indiji. Naime, seminar u Mumbaiu, Darul Uloom Niswan, s dvogodišnjim tečajem za ženske sutkinje započeo je 2015. godine.

Na tečaju je polaznicama omogućeno da saznaju učenja iz Kurana, ono što islamska tradicija nalaže ženama te im se time poboljša znanje o vlastitim pravima, ali i poziciji žene u islamskom društvu općenito.

Afroz Begum i Jahanara, foto: Amrit Dhillon

Nedavno je tečaj položila prva skupina od 15 žena koje su tako dobile formalno pravo sklopiti brak (nikkah) .U Islamu, brak nije sakrament, već legalan ugovor čije odredbe i uvjeti moraju biti razmotreni i pregovoreni s kaziem. Do sada su bračni ugovori išli u prilog mužu, a prve ženske kazi postat će i aktivistkinje u promicanju ženskih prava.

‘‘Kuran nam daje jednaka prava. Daje pravo na život, obrazovanje, vlasništvo, slobodu izbora. Jednom kada muslimanske žene to shvate, njihov život će se promijeniti’’, izjavila je polaznica tečaja Afroz Begum, koja je za razliku od Jahanare sretno udana te njen muž potiče njen rad.

Kao jedne od prvih ženskih sutkinja, Jahanara i Begum sada imaju mnogo posla. Svojim načinom rada promiču toleranciju u braku, za razliku od muških kazia koji su do sada promovirali ženino podvrgavanje i poslušnost muževim zahtjevima. Njihov je cilj da se žene upoznaju sa svojim pravima koja su im dana po Kuranu. Kako bi zaštitile žene prije sklapanja braka, za razliku od drugih kazia, pitat će muškarca za dokaze poput: smrtnog lista u slučaju da je žena preminula, potvrdu o razvodu u slučaju razvoda, medicinsku potvrdu te dokaz o zaposlenju.

Činjenica da Kuran daje jednaka prava svim ženama učinila je Jahanaru sretnijom. Danas, ako ijedan od muškaraca pokaže prstom na nju zato što je aktivistkinja, zato što živi sama ili zato što je ostavila muža, ona se može obraniti citiranjem Kurana.

‘‘Sada, kada sam kazi, kada imam znanje, kada imam argumente, napokon se osjećam slobodnom. Želim da se i druge muslimanske žene osjećaju jednako tako slobodno.’’, izjavila je Jahanara. [K.J.TheGuardian


Povezano