Objavljeno

Feministička online biblioteka CŽS Beograd

Osnivanje Centar za ženske studije u Beogradu inicirala je 1991. godine beogradska feministička grupa Žena i društvo, a od tada djeluje kao interdisciplinarni obrazovni projekt kojeg čine izdavaštvo (časopis Genero), istraživanja, predavanja s više od 1 500 studenata/ica te biblioteka.

Posebno je zanimljiva i korisna virtualna biblioteka u kojoj možete pronaći stotinjak naslova iz nekoliko kategorija – Institucionalne politike, Suvremena feministička teorija, Rod, klasa i rasa, Ključni tekstovi feminističke teorije, Povijest ženskog pokreta, Pokret u Srbiji i Jugoslaviji.

Osnovni zadatak Centra za ženske studije je teorijsko ispitivanje mogućnosti otpora, političko djelovanje protiv društvenih praksi diskriminacije i isključivanja na osnovu spola, boje kože, klase, roda, seksualnosti, kao i etničke, nacionalne, vjerske pripadnosti i drugo, ukazivanje na bogatstvo razlika te pronalaženje različitih modele tolerancije. [M.M.]


Povezano