Objavljeno

20 obaveznih tekstova iz queer teorije

Queer teorija jedno je od najbrže rastućih područja u tradiciji kritičkih teorija. Kroz raspravu o isprepletenosti kapitalizma, roda, heteroseksizma i države, ona tendira rušiti norme i propitivati status quo. U nastavku donosimo popis dvadeset obaveznih tekstova iz queer teorije.

1. Rosemary Hennessy: Profit and Pleasure: Sexual Identities in Late Capitalism (2000)

Radi se o revolucionarnom pokušaju razumijevanja odnosa kapitalizma i seksualnog identiteta kroz detaljnu analizu strukture kasnog kapitalizma, rada i komodifikacije. Autorica tvrdi kako je seksualni identitet uvijek bio vezan za rod, rasu i nacionalnost, no upravo ti identiteti proizlaze iz kapitalizma. Kao što globalizacija utječe na transformaciju kapitalizma, tako na jednak način transformira i seksualni identitet, otvarajući nove oblike komodifikacije i mogućnosti djelovanja. U jednu ruku srednja klasa gay i lezbijske populacije uživa puno veću vidljivost, no s druge strane društvo se i dalje oslanja na rodno uvjetovane podjele rada koje su i dalje temelj neravnopravnosti.

2. Judith Butler: Nevolje s rodom (1990)

Autorica tvrdi da je tradicionalni feminizam u krivu kada pojmove roda i spola promatra kao prirodne i esencijalne. Počinje propitivanjem kategorije ‘žene’ te nastavlja u istom smjeru ispitivanjem pojmova ‘maskulinog’ i ‘femininog’. Najpoznatiji je njezin koncept roda kao konstantno ponavljanog društvenog performansa, a ne izraza prvenstvene stvarnosti.

3. Nancy Fraser: Heterosexism, Misrecognition and Capitalism: A Response to Judith Butler (1997)

U ovom članku, autorica se s jedne strane slaže s Judith Butler, no s druge odstupa od queer teorije u nekoliko bitnih stvari.

4. Kevina Floyd: The Reification of Desire (2009)

Ova knjiga nudi novi teorijski pristup proučavanju odnosa između marksizma i queer teorije. Produktivno propituje međudjelovanje tih dviju kritičkih perspektiva, te iznosi novu teorijsku vezu među njima.

5. Jasbir Puar: Terrorist Assemblages (2007)

Autorica tvrdi kako su konfiguracije seksualnosti, rase, spola, nacije, klase i etniciteta postavljene u odnos sa suvremenim snagama sigurnosti, borbe protiv terorizma i nacionalizma. Ispituje kako liberalne politike inkorporiraju određeni queer subjekt unutar okvira nacije-države kroz razvoj i pravno priznanje koje je inherentno zbacivanju zakona protiv sodomije i širenju prihvatljivije mainstream reprezentacije. Smatra kako je na ovaj način došlo do preokreta u konstrukciji queer subjekta kao figure smrti (preko epidemija AIDS-a) prema subjektu vezanom za ideju života i produktivnosti (gay brak i reproduktivno srodstvo). Međutim ovakvo uključivanje queer subjekata oslanja se na stvaranje populacije orijentaliziranih terorista. Heteronormativnim ideologijama na koje se Sjedinjene Američke Države odavno oslanjaju, pridodane su i homonormativne ideologije koje repliciraju predodžbu idealne rase, klase, roda i nacije. Ovakav ‘homonacionalizam’ služi kako bi se uspostavili ‘primjereni hetero’ i ‘primjereni homo’ identiteti američkih domoljuba nasuprot neprimjereno seksualiziranih i rasno određenih terorističkih tijela predodređenih za pritvor i deportaciju.

6. Andrea Smith: Queer Theory and Native Studies: The Heteronormativity of Settler Colonialism (2010)

Članak naglašava važnost razvoja analiza koja nadilaze identitet i reprezentacijske politike. Queer teorija ukazuje posebno za domorodačke studije, mogućnost nadilaženja reprezentacije glasova domorodaca. Besubjektna kritika queer teorije može pomoći domorodačkim studijima kritički propitati kako one mogu rekreirati kolonijalne hijerarhijske odnose čak i unutar projekta dekolonizacije. Takva kritika također baca svjetlo na to kako domorodačke populacije funkcioniraju unutar kolonijalnog imaginarija. U isto vrijeme domorodačke studije mogu graditi kritiku queera drugih boja kože u odnosu na besubjektnu kritiku. Smatra kako je dijalog između domorodačkih studija i queer teorije važan. Tvrdi kako logika doseljenih kolonizatora i dekolonizacija moraju biti propitani kroz queer teorije kako bi se ispravno progovorilo o genocidnoj sadašnjosti koja ne samo da nastavlja s brisanjem domorodačkih naroda već potiče doseljenički kolonijalizam i heteropatrijarhat koji utječe na te narode.

7. Cathy Cohen: Punks, Bulldaggers, and Welfare Queens: The Radical Potential of Queer Politics? (1997)

Članak govori o propalim pokušajima queer političkog aktivizma, proizašlih iz queer teorije, te govori o tome kako je intersekcionalnost ključ ne samo za inkluzivni politički aktivizam, već i za formiranje kolektiva koji se temelje na transformacijskom djelovanju. Drugim riječima, kako bi queer zaista djelovao , mora transformirati ne samo heteronormativnu opresiju, već i sustavnu dominaciju koja preklapa seksualnost, rasu, rod, ekonomsku klasu itd.

8. Jose Esteban Muñoz: Disidentification (1999)

Autor promatra na koji način oni koji se nalaze izvan rasnog i spolnog mainstreama pregovaraju s većinskom kulturom. Taj proces otklona od kulturnog i ideološkog mainstreama naziva deidentifikacijom te proučavajući mehanizma njezina djelovanja, razvija nove perspektive na manjine, performativnost, preživljavanje i aktivizam.

9. Roderick Ferguson: Aberrations In Black: Toward A Queer Of Color Critique (2003)

Autorprogovara o tome kako se diskursi seksualnosti koriste u artikuliranju teorija rasnih razlika na polju sociologije. Prikazuje kako je kanonska sociologija (Gunnar Myrdal, Ernest Burgess, Robert Park, Daniel Patrick Moynihan i William Julius Wilson) radila istraživanja Afroamerikanaca kao neprilagođenih za liberalni kapitalistički poredak u pogledu pridržavanja normi modela heteroseksualne patrijarhalne nuklearne obitelji, što im onemogućuje ostvarivanje gospodarskih i rasnih jednakosti.

10. Lee Edelmana: No Future (2004)

Knjiga ocrtava radikalnu nekompromisnost nove etike queer teorije. Autorov glavni cilj je sveprožimajući lik djeteta, koji vidi kao osnovicu naših univerzalnih politika ‘reproduktivnog futurizma’. Autor tvrdi kako dijete, shvaćeno kao nevinost koja treba zaštitu, predstavlja moguću budućnost nasuprot koje je pozicioniran queer kao utjelovljenje narcisoidnog i antisocijalnog pokreta koji tu budućnost negira. Inzistira stoga na tome kako je efikasnost queer teorija upravo u odbijanju takvog društvenog i političkog poretka i u prihvaćanju negativnosti koja im se pripisuje, a koju povezuje s ironijom i užitkom.

11. J.K. Gibson-Graham: Queer(y)ing Capitalism in and out of the Classroom (1999)

Članak propituje na koji može doći do sloma kapitalizma uz korištenje queer teorije u školama.

12. Eve Segwick:Epistemology of the Closet (2007)

Autorica tvrdi kako gotovo svaki aspekt moderne zapadne kulture mora biti ne samo nepotpun, već i oštećen u svojem središtu do te mjere da ne uključuje kritičku analizu moderne definicije homo/heretoseksualnosti. Smatra kako je oko definicije homo/heterosuksualnosti došlo do zamorne prepirke  radi trajne nedosljednosti između gledanja na tu definiciju s jedne strane kao aktivnog pitanja važnog samo za malu, odijeljenu, relativno fiksiranu homoseksualnu manjinu, a s druge strane gledanje na definiciju kao pitanja determinirajuće važnosti u životima ljudi širokog spektra različitih seksualnosti.

13. Judith Halbsterstram:Female Masculinity (1998)

Knjiga govori o maskulinitetu bez muškarca. Govori o zaštićenom statusu muškog maskuliniteta i pokazuje da mu je ženski maskulinitet ponudio jasnu alternativu u zadnjih 200 godina. U svojoj studiji iznosi katalogizirane izraze razlika među spolovima od  pred-lezbijskih praksi u 19. stoljeću do suvremenih maskulinih performansa.

14. Michael Warner: The Trouble with Normal: Sex, Politics and the Ethics of Queer Life (2000)

Autor tvrdi da su gay brakovi i drugi potezi koji teže normalizaciji loši ne samo za homoseksualnu zajednicu, već za sve. Na mjesto seksualnog status quo, autor nudi viziju istinske seksualne autonomije koja će zauvijek primijeniti način na koji razmišljamo i spolu, sramu i identitetu.

15. Jasbir Puar: Prognosis Time (2010)

Članak govori o teorijama afekta, osobito onima koje proizlaze iz kritike tehnoznanosti koje u prednji plan stavljaju kapacitete tijela da utječu ili da se na njih utječe, da se mijenjaju, evoluiraju, transformiraju i pokreću. Autorica zagovara dekonstrukciju pojmova mogućnosti i kapaciteta radi šire politike oslabljenosti.

16. Jose Esteban Muñoz: Cruising Utopia (2009)

Knjiga nastoji dokinuti sadašnju stagnaciju LGBT programa trudeći se pokrenuti ju naprijed. Oslanjajući se na rad Ernesta Blocha, autor podsjeća na prošlost queera, kojom se služi kako bi predvidio njegovu budućnost. Navodi radove umjetnika i pisaca kao što su  Andy Warhol, LeRoi Jones, Frank O’Hara, Ray Johnson, Fred Herko, Samuel Delany i Elizabeth Bishop, uz suvremene izvedbe i vizualne umjetnike poput Dynasty Handbag, My Barbarian, Luke Dowd, Tony Just i Kevin McCarty kako bi odgonetnuo anticipatorsku prosvijećenost umjetnosti i njezinu nevjerojatnu sposobnost otvaranja vrata budućnosti.

17. Lisa Duggan: Twilight of Equality? (2004)

Autorica govori o povezanosti ekonomskih promjena, rezultata tih promjena i politike, analizirajući politike 90ih godina prošlog stoljeća, desetljeća kojem su neoliberalizam i slobodno tržišna ekonomija ‘evanđelje’. Nakon povijesnog pregleda kako su rasne i rodne nejednakosti utkane u teorijske temelje neoliberalnog modela države, autorica prikazuje kakvu ulogu te nejednakosti imaju danas.

18. Robert McRuer: Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability (2006)

Radi se o prvoj knjizi koja temeljito analizira načine na koje studije invaliditeta i queer teorije međusobno nadopunjavaju u svojim nastojanjima  da razjasne kako su tijelo, užitci i identiteti reprezentirani kao ‘normalni’ ili kao prezreni. Propituje kako su dominantni i marginalni tjelesni identiteti sastavljeni, te razmatra različite načine redefiniranja tih tijela inzistirajući na tome da je i drugačiji svijet moguć.

19. Eli Clare: Exile and Pride (1999)

Kroz niz povezanih eseja autorica opisuje zatucanu zajednicu u kojoj je odrasla, ‘freak show’ 19. stoljeća i ‘transrodne ratnike/ce’ današnjice. Na inteligentan i duhovit način rasvjetljava svoja razmišljanja o cerebralnoj paralizi, zlostavljanju djece, prirodi, pornografiji, seksualnosti i klasi. Koristi svoje višestruke lojalnosti kao objektiv kroz koji propituje politike identiteta, te političko djelovanje na sustavnu opresiju i međuljudska zlostavljanja.

20. Michel Foucault: Povijest seksualnosti (1976)

Prevela i prilagodila: Martina Kalčić, Izvor: Critical Theory


Povezano