Burnout Aid

Projekt Burnout Aid međunarodni projekt usmjeren na sprječavanje sindroma sagorijevanja među zaposlenima i volonterima u civilnom sektoru.

Def. Burnout ili sindrom sagorijevanja na poslu posljedica je dugotrajnih nepovoljnih uvjeta rada poput: prevelikih poslovnih zadataka, potplaćenosti, sukoba vrijednosti, kao i nedostatka: pravednosti, kontrole i podrške okoline. Glavni simptomi uključuju iscrpljenost, cinizam i neučinkovitost. 

Projekt Burnout Aid provodi se u međunarodnom partnerstvu udruga Culture Shock Foundation (Poljska), K-zona (Hrvatska) i Mesto Žensk (Slovenija). Budući da djelujemo već dugi niz godina u civilnom sektoru u našim zemljama, imali smo priliku upoznati prednosti i nedostatke, svjetle i tamne strane edukativnog i aktivističkog rada u nevladinim organizacijama.

Svakodnevno svjedočimo vrijednostima kojima udruge i neformalne inicijative doprinose razvoju civilnog društva, kako pomažu u uspostavljanju zajednica, upotpunjuju obrazovni sustav i  pružaju podršku potrebitima.

Također znamo za troškove takvog rada i predanost edukatora_ica i aktivista_kinja. Nadamo se da će naš projekt doprinijeti stvaranju sigurnijih i boljih radnih uvjeta u trećem sektoru, kao i razvoju suradnje između nevladinih organizacija diljem Europe.

Cilj aktivnosti BurnoutAid projekta ima za cilj pružiti online podršku i osigurali dostupne mjere za prevenciju sindroma sagorijevanja u nevladinim organizacijama.

Prva faza projekta bila je analiza postojeće dokumentacije o sindromu sagorijevanja. U svakoj od tri zemlje tražili smo podatke o sagorijevanju na poslu kako bismo mogli analizirati sljedeće: 

 • trenutno stanje istraživanja fenomena sagorijevanja
 • prisutnost teme sagorijevanja u javnom diskursu
 • profesionalno/aktivističko sagorijevanje u civilnom ili trećem sektoru

Rezultat naše međunarodne suradnje je i kvalitativno istraživanje provedeno 2020. godine o svijesti o problemu sagorijevanja u nevladinim organizacijama (NVO), specifičnostima tog problema, njegovom utjecaju na organizacije i korektivnim mjerama.

U svakoj zemlji provele smo pet studija slučaja u NVO-ima koji rade sa sljedećim skupinama: 

 • osobama starije životne dobi 
 • osobama s invaliditetom
 • ženama
 • migrantima ili izbjeglicama
 • LGBTQ+ osobama.

Uz intervjue s predstavnicama NVO-a, tijekom 2020. provele smo i intervjue sa stručnjacima i stručnjakinjamana na temu sindroma sagorijevanja u profesionalnim i aktivističkim krugovima trećeg sektora. Stručnjaci i stručnjakinje iz tri zemlje koji su pozvani na sudjelovanje u studiji specijalizirani su u područjima:

 • psihologije i psihoterapije
 • psihijatrije
 • prava
 • edukacije (uključujući anti-diskriminatornu edukaciju)
 • aktivizma
 • institucionalnog razvoja NVO-a.

Nadamo se da će rezultati našeg istraživanja predstavljati važnu poruku u trenutnoj raspravi o organizacijskoj kulturi u NVO-ima, doprinijeti razbijanju tabua sindroma sagorijevanja i biti osnova za poduzimanje potrebnih korektivnih radnji. Rezultate izvještaja preuzmite na službenoj stranici projekta burnout-aid.eu.

Nakon dovršetka istraživačkog dijela, nastavljamo sa stvaranjem inovativne internetske platforme koja će prikupiti znanje o sagorijevanju i predstaviti korisne metode za prepoznavanje i rješavanje problema.

Predstavit ćemo upitnik za (samo)procjenu razine sagorijevanja u nevladinim organizacijama i alate za sprečavanje i suzbijanje pojave, poput preporuka, uputa, nadahnuća za zaposlenike i organizacije, dobre prakse, scenarija radionica za sprječavanje sagorijevanja, svjedočenja ljudi koji su imali slična iskustva u prošlosti. Planiramo lansirati platformu na ljeto 2021. godine, nakon toga krećemo sa diseminacijska događanjima te ćemo održati nacionalne konferencije na temu burnouta, a planirani kraj provedbe projekta je travanj 2022.

Službena web stranica projekta: www.burnout-aid.eu
Kontakt osoba za Hrvatsku: Gabrijela Ivanov
E-mail: gabe <at> voxfeminae.net


PROJEKTNE AKTIVNOSTI i vijesti vezane uz burnout