Autor⁞ice

Tara Gudović

Diplomirana politologinja i polaznica Centra za ženske studije koja oscilira između poziva za borbu protiv društvenih nepravdi i eskapizma.

Članci