Autor⁞ice

Milena Benini

Milenu Benini posebno zanimaju spekulativna fikcija, kao žanr koji zamišlja što je moguće, te ljubić, kao izrazito ženski i prezreni žanr. Diplomirala je komparativnu književnost na sveučilištu St. George u Oxfordu, a prvu je priču objavila u časopisu Sirius kad joj je bilo 14 godina. Završila je i višegodišnje obrazovanje na Centru za ženske studije u Zagrebu. Bavi se teorijom i praksom književnosti, uglavnom žanrovske, kao i prevođenjem i uređivanjem. Dobitnica je više nagrada, uglavnom za beletristiku, te po jedne za prijevod i teorijsko djelo. Izabranu bibliografiju možete naći ovdje, a za više informacija posjetite milena-benini.com...

Članci