Autor⁞ice

Marijana Camović

Fiat justitia, et pereat mundus
Marijana Camović rođena je u Podgorici gdje je završila Pravni fakultet Univerziteta Crna Gora i specijalistkinja je pravnih nauka - krivično pravni smjer. No, po zanimanju je novinarka i novinarstvom se bavi od 2001. godine. Predsjednica je Sindikata medija Crne Gore u čijem je osnivanju 2013. i sudjelovala, a u posebnoj interesnoj sferi su joj sindikalna i socijalna pitanja, radno pravo i mediji. Od kada je 2012. godine završila Ženske studije Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima iz Kotora 'zaražena' je i feminizmom. Marijanu Camović možete pronaći na facebooku i twitteru.

Članci