Autor⁞ice

Jelena Višnjić

Dr. studije roda (Univerzitet u Novom Sadu). Jedna je od osnivačica i urednica festivala feminističke kulture i akcije – BeFem. Predavačica u Centru za ženske studije u Beogradu i aktivistkinja feminističkog pokreta.

Članci