Autor⁞ice

Ivana Andrijašević

Sklona zurenju, brine osam dana tjedno i čuje se ''ma da?'' kada izdahne. Trenutno u šetnji, javim se kad stignem!

Članci