Generacija Z: Potpuna povezanost i apsolutna usamljenost

Generacija djece koja su rođena nakon 2000. povezana je svim modernim komunikacijskim sredstvima, ali unatoč tome mladi su danas potpuno izolirani i usamljeni. Prepušteni su sami sebi i izloženiji stresu od svih prijašnjih generacija.

Oni su odrasli uz društvene mreže i konstantno gomilanje informacija dostupnih na internetu. Najstariji među njima polako se približavaju odrasloj dobi, a pitanje je kako će uz političke pozadine poput Brexita i novoizabranog američkog predsjednika oblikovati budućnost.

  • u rubrici svijet

Pobačaj nije poguban za mentalno zdravlje, zabrana pobačaja jest

Nekoliko američkih saveznih država ima zakone koji zahtijevaju da se žene koje zatraže abortus upozori o potencijalnim dugoročnim mentalnim rizicima prekida trudnoće. Primjerice, u jednoj novoj brošuri koju je izdala država Teksas piše da žene prijavljuju razne emocije nakon zahvata, uključujući depresiju i suicidalne misli, piše Huffington Post. No, problem je u tome što to jednostavno nije istina.

Prema novoj studiji objavljenoj u JAMA Psychiatry, žene koje su imale pobačaj nisu pod ništa većim rizikom dugoročne depresije ili tjeskobe niti pet godina nakon zahvata.

  • u rubrici svijet

Rizik od siromaštva izraženiji za žene, ali i roditelje, osobe s invaliditetom i romska kućanstva

Najnoviji izvještaj Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) pod nazivom Siromaštvo, spol i intersekcijska diskriminacija u EU donosi analizu utjecaja faktora kao što su spol, dob, etnička pripadnost, migracijska pozadina, invaliditet i tip kućanstva na izloženost siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Cilj je izvješća ojačati implementaciju područja koje se odnosi na žene i siromaštvo, a sukladno akcijskom planu Pekinške platforme. Na sastanku Vijeća EU za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i  pitanje potrošača (EPSCO), održanom u četvrtak, usvojeni su zaključci o ženama i siromaštvu, koji će biti proslijeđeni Vijeću EU.

U svrhu definiranja krajnjeg siromaštva korištena je metodologija Svjetske banke koja liniju siromaštva određuje na 1,90 eura dnevno za siromašnije zemlje, a 3,10 eura za one s prosječnim prihodima. Tako u zemljama članicama EU-28 oko 5,5 milijuna ljudi živi sa manje od 1,90 eura dnevno, a 8,6 milijuna s manje od 3,10 eura dnevno. Dakle, EU prosjek je 1,1% i 1,7%.

  • u rubrici svijet

Četvrtina Europljana/ki smatra da se žrtvu može kriviti za seksualno nasilje

Ured za statistiku Europske unije objavio je prošlog tjedna, u kontekstu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, zabrinjavajuće podatke, prema kojima jedan od četiri Europljanina/ke (27%) smatra da se silovanje u nekim okolnostima može opravdati, osobito u slučaju kada je žrtva pod utjecajem droga i/li alkohola te izazovno odjevena.

Statistički podaci otkrivaju i da je jedna od tri žene u EU pretrpjela fizičko i/ili seksualno nasilje prije petnaeste godine te da jedna od pet osoba smatra kako su za rodno uvjetovano nasilje kojem su izložene krive same žrtve.

  • u rubrici svijet

Čak 36% mladih krivi žrtvu za pretrpljeno nasilje

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, Odbor za ravnopravnost spolova je u suradnji s Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) organizirao prvu tematsku sjednicu na temu suzbijanja nasilja u partnerskim vezama. 

Nataša Bijelić iz CESI-ja pred Saborskim je odborom predstavila nalaze istraživanja o nasilju u vezama i stavu mladih prema nasilju provedenog u okviru projekta "Podizanjem svijesti o rodnoj ravnopravnosti protiv nasilja u partnerskim odnosima".

Mladi na tržištu rada ili 'nešto je trulo u državi Hrvatskoj'

Mladi nekad i sad naziv je četvrtog kvartalnog tematskog osvrta o položaju mladih u dobi od 15 do 29 godina na tržištu rada, a istraživanje je provela Mreža mladih Hrvatske. Ovaj, ujedno i posljednji izvještaj ove godine posvećen je karakteristikama mladih u Republici Hrvatskoj koje se sagledavaju kroz razliku između 2007. i 2015. godine pritom se fokusirajući na NEET mlade, odnosno na one koji nisu u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja, ali nisu niti zaposleni.

Činjenica da mladi masovno odlaze iz Hrvatske nikoga više ne čudi, a ovo bi istraživanje moglo dati konkretne odgovore na pitanje zašto je to tako. Prije svega nužno je promotriti na koji se način stratificira populacija mladih u RH.

Za žene u Hrvatskoj besplatan rad od prosinca

Nije tajna da su muškarci na radnom mjestu plaćeni više od žena. O tom se problemu počelo toliko intenzivno govoriti da je 14. travnja proglašen ‘Danom jednakih plaća’, no jaz je i dalje ustrajan. Koristeći se podacima EU-a, kao i nizom studija, Expert Market vizualizirao je ove nejednakosti diljem Europe.

Služeći se podacima o prosječnoj plaći žena i muškaraca u svakoj zemlji, izračunali su kada žene u pojedinoj zemlji počinju raditi besplatno.

Velik porast psihičkih oboljenja među mladima u Engleskoj

Novi podaci o psihičkom zdravlju u Engleskoj upućuju na to da je sve veći broj žena u dobi od 16 do 24 koje imaju neki oblik psihičkih problema. Seksualno nasilje, traume iz djetinjstva i pritisak društvenih mreža jedni su od glavnih krivaca za dramatični porast broja mladih žena koje imaju PTSP, kronična psihička oboljenja i sklonost ka samoozljeđivanju.

Rezultati istraživanja o učestalosti psihičkih oboljenja u odraslih osoba pokazali su da su psihološki problemi danas toliko učestali da je četvrtina ispitanih djevojaka priznala kako se u nekom trenutku života samoozljeđivala. U izvješću se navodi kako je moguće da je do porasta došlo i zbog činjenice da su ljudi danas skloniji priznati da su se samoozljeđivali no što je to bio slučaj ranijih godina, ali je također vrlo vjerojatno da je riječ o realnom povećanju takvog ponašanja.

  • u rubrici svijet

Žene u prosjeku odrade četiri godine više nego muškaraci

Rezultati novog istraživanja govore da žene na uključene na tržištu rada odrade u prosjeku četiri godine više od muškaraca. Sa svakom godinom staža, bilo da je posao plaćen ili ne, žena odradi po jedan mjesec više. Riječ je o informacijama iz izvješća Not ready, Still Waiting humanitarne udruge ActionAid koji je prezentiran u četvrtak na općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

Da bi uspostavili ravnotežu, ActionAid poziva vlade, pogotovo one zemalja u razvoju gdje su žene više pogođene ovim problemom, da uspostave kvalitetni sustav javne skrbi, jednaka primanja za jednak rad neovisno o spolu/rodu, da zakonski osiguraju bolje uvjete na radnom mjestu  te odrede dostojni minimalni dohodak.

  • u rubrici svijet
Subscribe to this RSS feed