Dani povijesti u Rijeci: Žene kroz povijest

Dani povijesti su već tradicionalan projekt Udruge studenata povijesti „Malleus“ koji se održava kao dvodnevna serija predavanja profesora i studenata o unaprijed određenoj temi. Ovogodišnji Dani povijesti održat će se pod nazivom „Žene kroz povijest“ te će se na taj način okupiti veliki broj izlagača s Filozofskog fakulteta u Rijeci, ali i ostalih sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Izlaganja će se održavati u prostorijama Filozofskog fakulteta u Rijeci, po sljedećem rasporedu:

  1. listopada, četvrtak - prostorija 006, 10:30-17:30
  2. listopada, petak - prostorija 139, 09:30-16:00

Ove godine udruga je uspjela okupiti ukupno 22 izlagača/ica raspodijeljenih u 19 zasebnih izlaganja.

PROGRAM:

Četvrtak

10:30 – Govori i otvaranje Dana povijesti
11:00 – dr.sc. Darko Dukovski – „Istarske žene prve polovine 20. stoljeća“
12:00 – PAUZA
12:10 – Miroslav Kujundžić - Boudica - kraljica Icena
12:30 – Bruno Raguž - Od Klaudije Kvinte do Junije Rhodine- žene između kulta i stvarnosti (s posebnim osvrtom na rimsku provinciju Dalmaciju)
12:50 – Nera Meliš - Cvijeta Zuzorić (osvrt na položaj žena u Dubrovniku u 16. i 17.stoljeću)
13: 10 – Marija Begić - Uloga sultanata žena u osmanskoj povijesti
13:30 – 15:00 PAUZA ZA RUČAK
15:00 – dr. sc. Kosana Jovanović - Što nam viteški romani govore o srednjovjekovnoj percepciji žene?
16:00 – PAUZA
16:05 – Antea Čosić - Diva Grabovčeva
16:25 – Ivan Bajkovec - Ana Katarina Zrinska - žena, majka, banica - mučenica?
16:45 – Marija Radović - Ana Vidović i Zora dalmatinska
17:05 – Sonja Erceg i Adam Tuković - Mikrohistorijski prikaz utjecaja modernizacijskih procesa na položaj i ulogu žena - primjer Osijeka u drugoj polovici 19.stoljeća

Petak

09:30 – mag. cult. Ana Ajduković – „Dok mi krvarimo“
10:30 – PAUZA
10:40 – Julia Jančec - Žene u hrvatskom narodnom preporodu
11:00 - Dora Tataj - Jagoda Truhelka
11:20 – Vjeran Šergo - Marija Jurić Zagorka - heroina povijesnog romana
11:40 – PAUZA
11:50 – Martina Piškor - Zofka Kveder Demetrović
12:10 – 14:00 PAUZA ZA RUČAK
14:00 – Dunja Tomić - Simone de Beauvoir
14:20 – Monika Sokić i Nikolina Radišić - Florence Nightingale
14:40 – PAUZA
14:45 – Iva Davorija - Rosa Luxemburg i socijalistička revolucija u Njemačkoj
15:05 – Petra Sršić i Valentina Markasović - Antifašistički front žena Jugoslavije
15:30 – ZATVARANJE

Zadnja izmjena: 07-10-2017 @ 18:33